Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Yogabron kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je brengt je eigen yogamat mee naar de les
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Yogabron door te geven.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan contact op met je huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docent vóór de yogales.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Lidmaatschap en betaling

Als je een yoga proefles wilt volgen dan dien je dit door te geven aan Yogabron. Dit kan telefonisch (0638157026) of per mail lisethe@yogabron.nl.

 • Voor tussentijdse stopzetting bij een leskaart bestaat geen restitutie. 
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • De leskaart is niet overdraagbaar. 
 • Een leskaart bij De Zoete Geest mag gebruikt worden voor alle yogalessen. Het is niet nodig je vast te leggen op één lestijd.
 • Op feestdagen  wordt er geen les gegeven. Yogabron zal haar vakantie minimaal 2 maanden van tevoren aangeven.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yogabron zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Verlenging en opzegging 

 • Een opzegging dient minimaal twee weken voor het starten van een nieuwe reeks yoga lessen worden doorgegeven. Wanneer er geen opzegging zal plaatsvinden gaat Yogabron er vanuit dat je opnieuw zult deelnemen aan een nieuwe reeks van 10-lessen waartegenover een betalingsverplichting staat. 

 

Annulering 

 • Mocht door Yogabron een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal de geldigheidsduur van de kaart met hetzelfde aantal weken worden verlengd. 
 • Yogabron heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen. 
 • Yogabron heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren. 

 

Drank en etenswaren 

 • In de yogazaal is het niet toegestaan te eten of te drinken.